1.บริเวณติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำควรอยูไม่ไกลจากแหล่งน้ำทีทำการสูบเข้าหอถังเหล็กเก็บน้ำ
2.พื้นที่บริเวณรอบหอถังเหล็กเก็บน้ำ รถเครน หรือรถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้
3.พื้นที่ก่อสร้างฐานรากหอถังเหล็ก พิจารณาจากแบบประกอบของหอถังเหล็กเก็บน้ำแต่ละขนาด
4.ทาง เข้า-ออกบริเวณบริเวณติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ ไม่คดโค้งมากจนรถบรรทุกไม่สามารถเข้าไปได้

หมายเหตุ : กรณีที่พื้นที่ติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านบน ทางลูกค้าสามารถโทรปรึกษากับทาง โกวิทถังเหล็ก ได้เพื่อศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดหาแนวทางแก้ไขให้กับทางลูกค้า