การบริการ


ยินดีต้อนรับ ท่านลูกค้าของเรา


บริษัท โกวิทถังเหล็ก จำกัด [ประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ! ผ่านงานมา 20,000 ผลงานรัฐและเอกชน ]-รับผลิตถังเหล็กเก็บน้ำ หอถังสูง ถังทรงแชมเปญ ถังทรงกลม ทรงฟุตบอล มีบริการส่งติดตั้งฟรีทั่วประเทศไทย มีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาดูแลลูกค้าแบบครบวงจร โรงงานเราได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก iso 100% คุณภาพเหล็กได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้จริงsample67

ถังเหล็กเก็บน้ำทรงกลม

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ 20 ลบ.ม.สูง 20 ม.

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ .นครสวรรค์ ขนาด 50 ลบ.ม.สูง 25 ม.

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ จ.อ่างทอง ขนาด 20 ลบ.ม.สูง 20 ม.

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ จ.สงขลา 30 ลบ.ม.สูง 30 ม.

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ ขนาด 100 ลบ.ม.สูง 25 ม. ตั้งที่ จ.กาญจนบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.สูง 20 ม.

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงกลม

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ จ.สงขลา

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ ขนาด 12 ลบ.ม.สูง 12 ม. จ.สุโขทัย

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม.สูง 15 ม. จ.กาญจนบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม.สูง 25 ม. ส่งถึง พิษณุโลก

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.สูง 20 จ.ระนอง

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 30 ม. ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ ต.ไผ่ดำ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ สีม่วง

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ จ.ระนอง

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำทรงฟุตบอล ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

sample67

ถังแชมเปญ ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ทุ่งขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

sample67

อาคารบีควิก (B-Quik) สาขาถนนศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

sample67

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านต้นต้อง

sample67

ถังเก็บน้ำใส ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

sample67

จ.สระแก้ว

sample67

บ้านระกา จ.ศรีสะเกษ

sample67

บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)และในเครือ

sample67

สหกรณ์โคนมชะอำ

sample67

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

sample67

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

sample67

โครงการติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ 200 ลบ.ม. สูง 25 เมตร

ยินดีต้อนรับ ท่านลูกค้าของเรา


บริษัท โกวิทถังเหล็ก จำกัด [ประสบการณ์มากกว่า 35 ปี ! ผ่านงานมา 20,000 ผลงานรัฐและเอกชน ]-รับผลิตถังเหล็กเก็บน้ำ หอถังสูง ถังทรงแชมเปญ ถังทรงกลม ทรงฟุตบอล มีบริการส่งติดตั้งฟรีทั่วประเทศไทย มีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาดูแลลูกค้าแบบครบวงจร โรงงานเราได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก iso 100% คุณภาพเหล็กได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้จริงsample67

ถังเหล็กเก็บน้ำทรงกลม

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ 20 ลบ.ม.สูง 20 ม.

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ .นครสวรรค์ ขนาด 50 ลบ.ม.สูง 25 ม.

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ จ.อ่างทอง ขนาด 20 ลบ.ม.สูง 20 ม.

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ จ.สงขลา 30 ลบ.ม.สูง 30 ม.

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ ขนาด 100 ลบ.ม.สูง 25 ม. ตั้งที่ จ.กาญจนบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.สูง 20 ม.

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงกลม

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ จ.สงขลา

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ ขนาด 12 ลบ.ม.สูง 12 ม. จ.สุโขทัย

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม.สูง 15 ม. จ.กาญจนบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม.สูง 25 ม. ส่งถึง พิษณุโลก

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.สูง 20 จ.ระนอง

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 30 ม. ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ ต.ไผ่ดำ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ สีม่วง

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ

sample67

ถังเหล็กเก็บทรงแชมเปญ จ.ระนอง

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำทรงฟุตบอล ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

sample67

ถังแชมเปญ ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ทุ่งขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

sample67

อาคารบีควิก (B-Quik) สาขาถนนศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

sample67

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านต้นต้อง

sample67

ถังเก็บน้ำใส ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

sample67

จ.สระแก้ว

sample67

บ้านระกา จ.ศรีสะเกษ

sample67

บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)และในเครือ

sample67

สหกรณ์โคนมชะอำ

sample67

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

sample67

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

sample67

โครงการติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ 200 ลบ.ม. สูง 25 เมตร

บริษัท โกวิท ถังเหล็ก จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 5/1 หมู่ 8 ต.หนองปลาหมออ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

Contact

โทรศัพท์ : 032-330399, 032-330400-5

032-742811-2

มือถือ : 086-168-1115, 081-941-5863

แฟ็กซ์ : 032-742813

อีเมลล์ : kovit2559@hotmail.com

Socail

facebook line

SUBSCIBE NEWSLETTER


Scroll To Top