logo daiichipack
telephone kovittank
telephone 032-330399 , 032-330400-5
032-742811-2
suradech_kvt@hotmail.com
Welcome to Kovittank.com
     ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกวิทถังเหล็ก เป็นผู้ผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำ แบบครบวงจร ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
เราคือผู้ผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำที่ให้บริการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การสำรวจหาแหล่งน้ำ   บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบกักเก็บน้ำตั้งแต่ความจุขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป รวมถึงระบบจัดการการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยมีผลงานจำนวน 95 องค์การบริหาร ส่วนตำบลภายในปีงบประมาณ 2549 มากกว่า 200 โครงการเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพและมาตรฐานของเรา
บริการ